Siden opdateret 3/3-13
HOME
Util
ities


Utilities
Computeren er meget kritisk med hensyn til kvaliteten af signalet. Bare den mindste støj/varierende signalstyrke og indlæsningen fejler.

For at redde bånd-data, var min første opgave at lave kopier af bånd til nye bånd. Desværre var flere af båndene så slidte, at min data-båndoptager havde store problemer med at trække båndet, og det var nødvendigt at sample det ind i computeren og ved diverse audio-programmer at filtrere og tilrette.

Jeg startede udviklingen af et par programmer, som kunne konvertere bånddata, og efterfølgende genskabe et bedre signal.Ved at analysere de samplede data, fandt jeg ud af hvordan Lambda'en indlæser programmerne - se evt. siden om Lambda peek/poke.

Decoder : laver en .raw-fil om til en .A83 fil.
Encoder : laver en .A83-fil om til en raw-fil.

8300dec Decode (raw -> A83) , see readme.txt
8300enc Encode (A83 -> raw) , see readme.txt

Efter en decodning af signalet fylder filerne typisk <16 k, hvilket gør dem nemmere at opbevare, og gør indlæsningen i en Lambda-computer mindre problematisk. Programmerne er stadig i beta-udgaver, så brug dem på eget ansvar. Der er flere kendte fejl/mangler - bla. i/o error håndtering,.

Programmerne blev lavet i Borlands Delphi , under mit ophold i Grønland. (de mørke vinteraftener!). Desværre er min kildekode gået tabt under flytningen til Danmark, og jeg vil sikkert ikke gå i gang med at lave det igen - der er mange andre ting, som har min interesse nu.